I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

2.    Sprawozdania z działalności sołectw i osiedli za rok 2018.

3.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno
       Krajeńskie.

4.   Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      

Porządek obrad V sesji RM w Sępólnie Krajeńskim na dzień 27 lutego 2019r..pdf (597kB) pdf

10a Uchwała Nr V...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (6099kB) pdf

10b Uchwała Nr V... 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Kraj..pdf (1240kB) pdf

10 c Uchwała Nr V... 2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.pdf (2010kB) pdf

10d Uchwała Nr V ... 2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Kraj..pdf (1246kB) pdf

10e Uchwała Nr V .... 2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (1484kB) pdf

10f Uchwała Nr V ... 2019 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022.pdf (4538kB) pdf

10f.1 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.1.pdf (6527kB) pdf

10f.2 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.2.pdf (5064kB) pdf

10f.3 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.3.pdf (4345kB) pdf

10g Uchwała Nr V... 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych - Sołectwo Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1218kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 lutego 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (19 lutego 2019, 14:38:41)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (19 lutego 2019, 14:58:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1598