obowiązujące w 2019 roku

obowiązujące w 2019 roku

Formularze podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Formularze podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r.Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na [...]

Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała nr XXVII/212/2016Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa pobierz Uch [...]

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz Uch Nr II 16 2018.pdf (1835kB) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz Uch Nr II 15 2018.pdf (1109kB) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pobierz Uchwała Nr XLVI 373 2018.pdf (7253kB) Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.Data wejścia w [...]

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

Uchwała nr II/14/2014Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 2014w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty [...]

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 rokuUprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do [...]

metryczka