Zawiadomienie o wydanej decyzyjni MDD Sp z o.o.

Sępólno Krajeński, dnia 19 sierpnia 2019r. 
Irg.6220.2.2019
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 19 sierpnia 2019r. została wydana decyzja określając środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na galę produkcyjno-magazynową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 252/5 i 236 położonych w obrębie ewid. nr 0005 Sępólno Kraj.”
 
 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Samorząd Mieszkańców Osiedla nr1.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.9.2019 z dnia 06-05-2019r.,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4221.39.2019.JO1.4 z dnia 19-06-2019r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: GD.RZŚ.435.199.2019.DK.2 z dnia 29-03-2019r. (wpł. 08-04-2019r.) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).
  Z up. Burmistrza
mgr  Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 sierpnia 2019, 11:15:31)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (21 sierpnia 2019, 12:41:32)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773