2019

2019

wyłożenie raportu Irg. 6220.16.2019.2020

                                          [...]

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania Irg. 6220.28.2019 Styropmin

                                          [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa pięciu hal namiotowych Eggersmann Polska Sp z o.o.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,   działając  na  podstawie art.  [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji

Irg.6220.19.2019   [...]

Rekultywacja składowiska odpadów Włościbórek obwieszczenie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-10-08  Irg.6220.22.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 [...]

obwieszczenie budowa farmy fotowoltaicznej 256/9 Niechorz

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-08-23  Irg.6220.19.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzyjni MDD Sp z o.o.

Sępólno Krajeński, dnia 19 sierpnia 2019r.  Irg.6220.2.2019   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji i wydanych postanowieniach

Sępólno Krajeński, dnia 14 sierpnia 2019r.  Irg.6220.18.2018.2019   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji zakładu EGGERSMANN POLSKA Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim"

Sępólno Krajeńskie dnia 2019-07-22  Irg.6220.1.2019   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Uzupełnienie do raportu Eggersmann

                                          [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220.3.2019

Sępólno Krajeński, dnia 30 maja 2019r.  Irg.6220.3.2019   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach Irg. 6220.3.2019

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-05-07    Irg.6220.3.2019   OBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 [...]

obwieszczenie raport - uzupełnienie MDD Sp. z o.o.

                                                                      [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu raportu Eggersmann

                                          [...]

wyłożenie do publicznego wglądu raport MDD Sp. z o.o.

                                          [...]

zawiadomienie o wydanych postanowieniach mdd

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-04-01   Irg.6220.2.2019   OBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze [...]

zawiadomienie o wydanych postanowieniach Irg.6220.1.2019

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-03-12    Irg.6220.1.2019   OBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 [...]

zawiadomienie o wydanych postanowieniach dz 135/2 Teklanowo gm Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-02-14    Irg.6220.10.2018.2019   OBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 8 stycznia 2019r.  Irg.6220.22.2018.2019   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

metryczka