I sesja Rady Miejskiej

I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

I sesja Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim   [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej

UCHWAŁA Nr I/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr I/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  19  listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej   [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

UCHWAŁA Nr I/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 19 listopada 2018r.w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego

UCHWAŁA Nr I/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego [...]

UCHWAŁA Nr I/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu

UCHWAŁA Nr I/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 19  listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu [...]

UCHWAŁA NR .../.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA NR .../.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego [...]

POSTANOWIENIE NR 262/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE NR 262/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października [...]

metryczka