2018

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2018

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 [...]

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 [...]

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok pobierz Uch Nr III 20 2018 cz.1.pdf (5109kB) pobierz Uch Nr III 20 2018 cz.2.pdf (5207kB) Uchwała wchodzi w [...]

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr III 19 2018 cz.1.pdf (9578kB) pobierz Uch Nr III 19 2018 cz.2.pdf (7945kB) pobierz Uch Nr III 19 2018 [...]

Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r.

pobierz Uch Nr II 17 2018.pdf (511kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko=PomorskiegoData wejścia w życie 21 grudnia 2018r. Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz Uch Nr II 16 2018.pdf (1835kB) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz Uch Nr II 15 2018.pdf (1109kB) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok pobierz Uch Nr II 14 2018 cz. 1.pdf (8115kB) pobierz Uch Nr II 14 2018 cz. 2.pdf (6516kB) pobierz [...]

Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr II 12 2018.pdf [...]

Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uch Nr II 11 2018.pdf (1100kB) Data wejścia w [...]

Uchwała Nr L/398/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać [...]

Uchwała Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr L 394 2018 cz.1.pdf (6563kB) pobierz Uchwała Nr L 394 2018 cz.2.pdf (6294kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Nr XLIX 388 2018.pdf (1510kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą [...]

Uchwała Nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Nr XLIX 387 2018.pdf (6004kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 26 września 2018r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2018-2023

pobierz Nr XLVIII 384 2018.pdf (8673kB) Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Data wejścia w życie: 21 [...]

Uchwała Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Nr XLVIII 383 2018.pdf (4906kB)  Data wejścia w życie: 18 września 2018r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2018 poz. 4293 z dnia 2018-09-03 [...]

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

pobierz Nr XLVIII 382 2018.pdf (529kB)  Data wejścia w życie: 18 września 2018r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2018 poz. 4292 z dnia 2018-09-03 [...]

Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Nr XLVIII 381 2018.pdf (638kB) Data wejścia w życie: 18 września 2018r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2018 poz. 4291 z dnia 2018-09-03 [...]

Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskiepobierz Nr XLVIII 379 2018.pdf [...]

Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Nr XLVIII 378 2018 cz. 1.pdf (5860kB) pobierz Nr XLVIII 378 2018 cz. 2.pdf (7470kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uchwała Nr XLVI 375 2018.pdf (1444kB) Data wejścia w życie: 25 lipca 2018r.Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVI/374/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

pobierz Uchwała Nr XLVI 374 2018.pdf (1282kB) Data wejścia w życie: 25 lipca 2018r.Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVI/373/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pobierz Uchwała Nr XLVI 373 2018.pdf (7253kB) Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XLV 358 2018.pdf (9419kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 27 czerwca 2018r.Uchwała [...]

Uchwała Nr XLV/361/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

pobierz Uchwała Nr XLV 361 2018.pdf (3140kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała Nr XLV 363 2018.pdf [...]

Uchwała Nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

pobierz Uchwała Nr XLV 364 2018.pdf (540kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XLV 365 2018.pdf (1217kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.  Data wejścia w życie: 19 lipca [...]

Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XLV 370 2018.pdf (899kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.Data wejścia w życie: 19 [...]

Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XLV 371 2018.pdf (938kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.Data wejścia w życie: 19 [...]

Uchwała Nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania.

pobierz Uchwała Nr XLIV 354 2018.pdf (1460kB) Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia - 30 maja 2018 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XLIV/353/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XLIV 353 2018.pdf (4382kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XLIV 352 2018.pdf (4667kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XLIV 350 2018.pdf (6176kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 30 maja 2018r.Uchwała opublikowana [...]

Uchwała Nr XLIII/345/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XLIII 345 2018.pdf (1023kB) Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie  14 dni od dnia jej ogłoszenia.Data wejścia [...]

Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uchwała Nr XLIII 344 2018.pdf (1598kB) Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia - 25 kwietnia 2018 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XLIII 340 cz. 1.pdf (3892kB) pobierz Uchwała Nr XLIII 340 cz. 2.pdf (5681kB) pobierz Uchwała Nr XLIII 340 cz. 3.pdf (4529kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i [...]

Uchwała Nr XLII/337/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018

pobierz Uchwała Nr XLII 337 2018.pdf (1869kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Data wejścia w życie: 1 [...]

Uchwała Nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

pobierz Uchwała Nr XLII 338 2018.pdf (1527kB) Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia - 28 marca 2018 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Uchwała Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok,

pobierz Uchwała Nr XLII 335 2018.pdf (6387kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 28 marca 2018r.Uchwała [...]

Uchwała Nr XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 pobierz Uchwała Nr XLI 332 2018.pdf (1232kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XLI 330 2018.pdf (7274kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 28 lutego 2018r.Uchwała [...]

Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała nr XL 315 2018.pdf (5404kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 24 stycznia 2018r. Uchwała [...]

metryczka