2018

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2018

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.135.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia rocznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.135.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok" pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.134.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.134.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.133.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.133.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów do nagrody "Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.132.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.132.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie kultura,

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2018BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie kultura, sztuka, ochrona [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.130.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.130.2018BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2019 ro [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.129.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie: nauka,

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.129.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.127.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.127.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.126.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.126.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. zamówień [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.125.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.125.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 208 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. mienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na powierzenie lub wsparcie zadania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.121.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.121.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.120.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia powierzenia zastępstwa

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.120.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia powierzenia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.119.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.119.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.118.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.118.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.110.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zadania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.110.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.104.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.104.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.106.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia cen

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.106.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniające

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.12018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. "WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI"po [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 października 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie na drugie półrocze 2018 roku [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólna [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr or. 0050.1.87.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie na powierzenie lub [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.86.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.86.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie określenia szczegółowych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru ankiety do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sępólno Krajeńskie na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sępólno Krajeńskie na 2019 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.79.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.79.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.78.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.78.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz & [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkołypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkołypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się WPF Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Sępoleńskiej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.64.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.64.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeńpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz biegłego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz biegłego, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r, w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r, w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie z klasami [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutowie z klasami [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.53.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.53.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla dzieci i uczniów [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwalę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.48.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.48.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa"

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa"pobierz Załącznik do Zarządzenia znajduje się na stanowisku pracy Inspektora Danych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.44.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.44.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.43.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.43.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.39.2018 pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.42.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.42.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. podatków i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwalę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2018 roku w zakresie pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wylosowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wylosowania listy podstawowej 15 osób oraz listy rezerwowej 15 osóbpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 kiwetnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.34.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.31.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.31.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskępobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 w zakresie nauki, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2018BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.19.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.19.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.17.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.17.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 w zakresie nauki, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0050.1.16.2018

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.9.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1. 15 .2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1. 15 .2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla [...]

ZARZĄDZENIE NR Or 0050.1.14.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR Or 0050.1.14.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 w zakresie: wspierania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 w zakresie: kultury, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy wpływu zmian demograficznych na funkcjonowanie gminnej oświatypobie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskępobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sępólno Krajeńskiepobie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskępobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świdwie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję 2015-2019pob [...]

metryczka