PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Powiat Sępoleński informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. przywrócono do pracy stacjonarnej Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
Wszystkie porady będą udzielone wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w systemie elektronicznym. Wizytę można umówić pod nr telefonu 52-388-13-05 lub 52-388-13-00 (Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim) lub poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl
Porady prawne i obywatelskie będą udzielane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tzn. w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba (poza osobą udzielającą porady) przy zachowaniu odległości min. 1,5 m. Osoba, której udzielana jest porada musi mieć założoną maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce. W poczekalni przebywać może wyłącznie jedna osoba chyba że, jest to osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy i wsparcia opiekuna.
Porada może być udzielona wyłącznie osobie, która złoży osobie udzielającej porady oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Jednocześnie informujemy, że z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady prawnej lub porady obywatelskiej.
W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą porady widocznych objawów choroby – kaszel, katar prawnik może odmówić udzielenia porady.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz mail). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 05 lub 52 388 13 00.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) jest złożenie na adres: sepolnopow@pro.onet.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Poniżej wzór wniosku.

Załącznik - Wniosek o zgłoszenie porady na odległość (60kB) word

W celu ustalenia terminu porady istnieje możliwość rejestracji w systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W przypadku braku dostępu do Internetu przez osobę uprawnioną należy zadzwonić pod numer 52 388 13 00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.

Załącznik - Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (448kB) pdf
 
Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady. Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie lub przesłać na adres email: sepolnopow@pro.onet.pl. Poniżej wzór „część B” karty pomocy prawnej.

Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

  • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: radca prawny Karol Czerkawski (Organizacja Pozarządowa Civitas)
  • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim –adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Wzory oświadczeń

Załącznik - Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (90kB) pdf

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2021 roku

Załącznik - Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Sępoleńskim (298kB) pdf
 
Więcej informacji: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna
 
Zdjęcie

Zdjęcie


Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim (27 listopada 2017)
Opublikował: Administrator (27 listopada 2017, 10:14:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (4 listopada 2021, 17:44:51)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5204