PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zachęcamy do skorzystania z samodzielnej rejestracji na porady. W celu ustalenia terminu porady zarejestruj się w Systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Alternatywne formy zapisu:

Nieodpłatna mediacja
W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

  • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: Radca Prawny Marek Szczechowski
  • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim – Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.
Wzór oświadczenia de minimis (448kB) pdf

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór oświadczenia (202kB) pdf

Pomoc dla osób przebywających na kwarantannie

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub izolacji mogą ją otrzymać  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz email). Na adres sekretariat@powiat-sepolno.pl należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (wzór). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 00 lub 52 388 13 05.
Wzór wniosku (60kB) word

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Mediacji w Sępólnie Krajeńskim Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Radca Prawny Grzegorz Szlezer
Wtorek: Nieczynne
Środa: 14:00 do 18:00 - Adwokat Jakub Rudziński
Czwartek: 12:30 do 16:30 – Adwokat Magdalena Sucharska
Piątek: 12:30 do 16:30 - Adwokat Daniel Lakner

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (253kB) pdf

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim (27 listopada 2017)
Opublikował: Administrator (27 listopada 2017, 10:14:43)

Ostatnia zmiana: Administrator (18 sierpnia 2022, 20:29:02)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5823