2017

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2017

Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała Nr XXXIX 309 2017 cz. 1.pdf (2821kB) pobierz Uchwała Nr XXXIX 309 2017 cz. 2.pdf (3929kB) pobierz Uchwała Nr XXXIX 309 2017 cz. 3.pdf (3564kB) Uchwała wchodzi w życie z [...]

Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

pobierz Uchwała Nr XXXXIX 310 2017.pdf (1143kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XXXIX 306 2017 cz. 1.pdf (5710kB) pobierz Uchwała Nr XXXIX 306 2017 cz. 2.pdf (9147kB) pobierz Uchwała Nr XXXIX 306 2017 cz. 3.pdf (3158kB) pobierz Uchwała Nr [...]

Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 304 2017.pdf (4831kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni [...]

Uchwała Nr XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 301 2017.pdf (654kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2017-12-21Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu,

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 299 2017.pdf (642kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 298 2017.pdf (627kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uchwała Nr XXXVIII 297 2017.pdf [...]

Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 296 2017.pdf (648kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 295 2017.pdf (1922kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 294 2017.pdf (679kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała Nr XXXVIII 293 2017 cz. 1.pdf (9804kB) pobierz Uchwała Nr XXXVIII 293 2017 cz. 2.pdf (6926kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim,

pobierz Uchwała nr XXXVII 284 2017.pdf (493kB)  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uchwała nr XXXVII 281 2017.pdf (1431kB) Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia - 25 października 2017r. Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

  pobierz Uchwała nr XXXVII 280 2017.pdf (987kB) Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia - 25 października 2017r. Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz Uchwała nr XXXVII 279 2017.pdf (7752kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała nr XXXVI 276 2017.pdf (8397kB) Data wejścia w życie: 2017-09-27Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3701 z dnia 2017-10-02 [...]

Uchwała Nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała nr XXXV 274 2017.pdf (564kB) Data wejścia w życie: 2017.09.20  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3352 z dnia 2017-09-05 pobierzZarządzenie [...]

Uchwała Nr XXXV/267/2017nRady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała nr XXXV 267 2017.pdf (8211kB)  Data wejścia w życie: 2017-08-30Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3351 z dnia 2017-09-05 pobierz [...]

Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XXXV 265 2017.pdf (273kB)  Data wejścia w życie: 2017.09.20  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3350 z dnia 2017-09-05 pobierz [...]

Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XXXIII 262 2017.pdf (617kB) (ul. Spacerowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2776 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XXXIII 261 2017.pdf (539kB) (ul.Bukowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2775 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

 pobierz Uchwała Nr XXXIII 260 2017.pdf (517kB) (ul.Miodowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2774 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XXXIII 259 2017.pdf (444kB) Data wejścia w życie: 2018-01-01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2773 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych [...]

Uchwała Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XXXIII 253 2017.pdf (1766kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia.Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

 pobierz Uchwała Nr XXXIII 251 2017.pdf (8904kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2017-06-28Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”, pobierz Uchwała Nr XXXI 247 2017.pdf (572kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz Uchwała Nr XXXI 243 2017.pdf (3491kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uchwała Nr XXX 239 2017.pdf (1017kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz Uchwała Nr XXX 236 2017.pdf (4234kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy [...]

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych pobierz Uchwała Nr XXX 240 2017.pdf (1281kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w [...]

Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczaniapobierz Uchwała Nr XXIX 230 2017.pdf (2022kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu

pobierz Uchwała Nr XXIX 229 2017.pdf (323kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała Nr XXIX 225 2017 1 czesc.pdf (5294kB) pobierz Uchwała Nr XXIX 225 2017 2 czesc.pdf (5754kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, posiłki, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się pobierz [...]

Uchwała Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

 Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Uchwała Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz Uchwała Nr XXVIII 213 2017.pdf (2229kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

metryczka