2017

2017

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220 26.2017

Sępólno Krajeński, dnia 11-12-2017r.  Irg.6220.26.2017   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełnienia do raportu Irg. 6220.10.2016.2017

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zawieszaniu postępowania

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania RDOŚ " Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25"

zawiadomienie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25" [...]

metryczka