Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami do granic w Sępólnie Krajeńskim

 
Znak: Irg.6733.2.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 14 marca 2016 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 14 marca 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami do granic działek ewid. nr 1059/12, nr 1059/3 i nr 1073/10, położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, na działkach ewid. nr 1059/2, nr 1059/11, nr 1072, nr 1073/1, nr 1063/1, nr 1073/11, nr 1073/10, nr 1059/12 i nr 1059/3, położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim na wniosek:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Odział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy

 z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz
w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Firma SIIS Piotr Brzeziński z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 lok 5B, 09-402 Płock
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
                                                                            Z up. Burmistrza
                                                                       Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (14 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (14 marca 2016, 11:58:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kabaciński (15 marca 2016, 08:06:13)
Zmieniono: Estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561