Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie I na działkach ewid. nr nr 598, 599, 554/1 i 237/1 położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim


Sępólno Krajeńskie 30.09.2016 r.
Irg.6733.17.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23)
 
zawiadamia, iż
 
 
został zmieniony przebieg trasy inwestycji. W związku z powyższym Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, iż niniejsze zamierzenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego otrzymuje brzmienie, dla inwestycji polegającej na:
 
Budowie kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie I na działkach ewid. nr nr 598, 599, 554/1 i 237/1 położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.          
 
 
 
                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                        Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                     Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (30 września 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (30 września 2016, 14:47:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539