2016

2016

Zawiadomienie o wydanej decyzji budowa drogi Niechorz - Komierówek

Sępólno Krajeński, dnia 14-12-2016r. Irg.6220.4.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach przebudowa drogi Niechorz - Komieowek

Sępólno Krajeńskie, dnia 06-12-2016r.   Irg.6220.4.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w [...]

obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 listopada 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji: Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie V oraz Budowa farmy fotowoltaicznej Sępólno Krajeńskie V

Sępólno Krajeński, dnia 21-11-2016r. Irg.6220.15.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dla zadania podlegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sępólno Krajeńskie zadanie V

Sępólno Krajeńskie, dnia 20-10-2016r.   Irg.6220.15.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w [...]

Obwieszczeni o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi Niechorz - Komierówek

Sępólno Krajeńskie, dnia 03-10-2016r. Irg.6220.4.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sępólno krajeńskie - zadanie IV

Sępólno Krajeński, dnia 07-10-2016r. Irg.6220.14.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz

Sępólno Krajeński, dnia 07-10-2016r. Irg.6220.16.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sikorz Irg. 6220.16.2016

Sępólno Krajeńskie, dnia 23-09-2016r.   Irg.6220.16.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w [...]

zawiadomienie o wydanych postanowieniach Irg. 6220.14.2016 Budowa kanalizacji zad. IV

Sępólno Krajeńskie, dnia 09-09-2016r.   Irg.6220.14.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz

Sępólno Krajeńskie, dnia 25 sierpnia 2016 r. Irg.6220.16.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie V

Sępólno Krajeńskie, dnia 8 sierpnia 2016 r. Irg.6220.15.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Sępólno Krajeńskie, dnia 15-07-2016r. Irg.6220.10.2016   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23) [...]

obwieszczenie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sępólno Krajeńskie - zadanie VI"

Sępólno Krajeńskie, dnia 12 lipca 2016 r. Irg.6220.14.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 06-07-2016r. Irg.6220.14.2015.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220.5.2016

Sępólno Krajeński, dnia 28-06-2016r. Irg.6220.5.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Farma fotowoltaiczna III

Irg.6220.16.2015.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

zawiadomienie o wydanie decyzji fotowoltaika Włościbórek A

Sępólno Krajeński, dnia 22-06-2016r. Irg.6220.13.2015.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

„Zwiększenie możliwości przetwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego mączki rybnej położonego w Iłowie na działce o nr ewid. 14/7, obręb ewidencyjny Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”

Irg.6220.10.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie na 7 dni przed wydaniem decyzji Irg.6220.16.2015.2016

                                         &nbs [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6220.14.2016

                                         &nbs [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg.6220.13.2016

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania Irg. 6220.5.2016

Sępólno Krajeńskie 24-05-2016r. Irg.6220.5.2016     ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Budowa farmy fotowoltaicznej Trzciany Irg. 6220.1.2016

Sępólno Krajeński, dnia 23-05-2016r. Irg.6220.1.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji fotowoltaika II Irg. 6220.15.2015.2016

Irg.6220.15.2015.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Sępólno Krajeńskie, dnia  2016-05-04   Irg.6220.5.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.   [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Sępólno Krajeńskie

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 maja 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu [...]

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji fotowoltaika Trzciany

Sępólno Krajeńskie, dnia 29-04-2016r. Irg.6220.1.2016   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23)  oraz [...]

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - Fotowoltaika

Sępólno Krajeńskie, dnia 28-04-2016r. Irg.6220.15.2015.2016   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23) [...]

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia ooś - Budowa wytwórni mas mineralno - bitumicznych

Sępólno Krajeńskie, dnia  2016-04-28   Irg.6220.5.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.   [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko Farma Fotowoltaiczna III Sępólno Krajeńskie

                                       [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych na działce o nr ewid. 28/13, obręb ewidencyjny nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”

Sępólno Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2016r. Irg.6220.5.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi Nowy Dwór - Zboże

Sępólno Krajeński, dnia 25-03-2016r. Irg.6220.2.2016   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Zboże

Sępólno Krajeńskie, dnia 09-03-2016r.   Irg.6220.2.2016   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w [...]

Wyłożenie raportu oddziaływania na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej Trzciany, gmina Sępólno Kraj.

                                          [...]

Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko Sępólno Krajeńskie II

                                          [...]

obwieszczenie przebudowa drogi

Sępólno Krajeńskie, dnia 11-02-2016r. Irg.6220.2.2016     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

metryczka