2016

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2016

Uchwała Nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa pobierz Uch Nr XXVII/212/2016 (355kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uch Nr XXVII/207/2016 (4531kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-12-28Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017r.

pobierz cz.1 Uch Nr XXVII/205/2016 (2859kB)            cz.2 Uch Nr XXVII/205/2016 (5159kB)            cz.3 [...]

Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

pobierz Uch Nr XXVI/204/2016 (355kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rokuDokonano zmiany uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej [...]

Uchwała Nr XXVI/198/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Uch Nr XXVI/198/2016 (387kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

pobierz Uch Nr XXVI/195/2016 (815kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-12-23Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz Uch Nr XXVI/194/2016 (647kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

pobierz Uch Nr XXVI/193/2016 (365kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

pobierz Uch Nr XXVI/192/2016 (1148kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

pobierz Uch Nr XXVI/191/2016 (621kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uch Nr XXVI/190/2016 cz.1 (5592kB) pobierz Uch Nr XXVI/190/2016 cz.2 (3114kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Obwieszczenie podlega [...]

Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie

pobierz Uch Nr XXV 187 2016 (318kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia   Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz zasad jego ustalania

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia   Data wejścia w życie: 2016-11-17  Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia   Data wejścia w życie: 2016-11-17  Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uch Nr XXV 180 2016 (1295kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Data wejścia w życie: 2016-11-17  Dodano zmianę [...]

Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-10-26Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Obwieszczenie stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie [...]

Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uch Nr XXIV 174 2016 (6134kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-09-28Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów [...]

Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie pobierz Uch Nr XXIII 172 2016 (330kB) Uchwała wchodzi [...]

Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uch Nr XXIII 170 2016 (490kB) Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-09-23Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-08-31Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok [...]

Uchwała Nr XXI/162/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania pobierz Uch Nr XXI 162 2016 (1615kB) Uchwała wchodzi w [...]

Uchwała Nr XXI/161/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uch Nr XXI 161 2016 (2662kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Data wejścia w życie: 2017-01-01Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXI/160/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XXI/159/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

pobierz Uch Nr XXI 159 2016 (1737kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaData wejścia w życie: 2016-07-20Uchwała [...]

Uchwała Nr XXI/157/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

pobierz Uch Nr XXI 157 2016 (1660kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-07-20Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXI/155/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uch Nr XXI 155 2016 (8271kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-06-29Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

pobierz Uch Nr XX 154 2016 (305kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-06-16Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uch Nr XX 153 2016 (961kB) Data wejścia w życie: 2016-05-25Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2016, poz. 1853 z dnia 2016-06-01 [...]

Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

pobierz Uch Nr XIX 148 2016 (1399kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uch Nr XIX 147 2016 (4638kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-04-27Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-03-30Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2016, [...]

Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia [...]

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała uchylona uchwałą Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   Uchwała [...]

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-02-24Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok [...]

Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w [...]

Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz Uch Nr XVI/123/2016 (466kB) Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016r. Data wejścia w życie: 2016-04-01Uchwała [...]

Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i [...]

Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniem stawki opłaty za pojemnik  Uch Nr XVI/120/2016 [...]

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Uch Nr XVI/119/2016 (1977kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2016-01-27Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

metryczka