Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Koronowska i ul. Ogrodowa w Sępólnie Krajeńskim


Sępólno Krajeńskie 09.06.2015 r.
Irg.6733.12.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  8 czerwca 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 8 czerwca 2015 r. (wpł. 08.06.2015 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Odział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy  z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Maciej Gibowski zam. ul. Krasickiego 15, 89-600 Chojnice, polegającej na:
 
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewid. nr 503, nr 504, nr 350, nr 437, nr 512/1, nr 512/2, nr 518, nr 511/5, nr 177/8 i nr 177/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Krajeńskim i na działkach ewid. nr 191/6, nr 126, nr 122/4, nr 176, nr 174, nr 175, nr 124/1, nr 125, nr 122/3, nr 127/3, nr 192/4, nr 192/5, nr 124/2, nr 177/15, nr 252, nr 122/5, nr 111, nr 122/2, nr 118, nr 119, nr 120, nr 181, nr 191/2, nr 191/4, nr 170/1, nr 171/1 i nr 171/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim, dla zasilenia budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągu, jako inwestycji liniowej, podziemnej, niewymagającej trwałego wydzielania terenu – gazociągu dystrybucyjnego rozprowadzającego w istniejącym układzie komunikacyjnym gaz ziemny (paliwo ekologiczne).
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
 
                                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                                     Marek Zieńko
                                                                                 Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (9 czerwca 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (9 czerwca 2015, 13:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781