obowiązujący w 2015 roku

obowiązujący w 2015 roku

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2015 rok

Uchwała nr II/15/2014Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 2014w sprawie opłaty targowej na 2015 rok pobierz Uch Nr II/15/2014 (451kB) Data wejścia w życie: 2015-01-01Uchwała podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

Uchwała nr II/14/2014Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 2014w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty [...]

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr II/13/2014Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 2014w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego pobierz Uch Nr II/13/2014 (376kB) Data wejścia w życie: [...]

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Uchwała nr II/12/2014Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok pobierz Uch Nr II/12/2014 (1457kB) Uchwała podlega [...]

metryczka