2015

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2015

Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

pobierz Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Data wejścia w życie: 2016-01-01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Wyrok WSA sygn.akt II SA/Bd 472/16 z dnia 20 lipca 2016 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 25 listopada 2015 r. nr XIV/110/2015 [...]

Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina w Sępólnie Krajeńskim Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia [...]

Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie postanowienia o odebraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 rokUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2015 poz.3888 z dnia [...]

Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2015 [...]

Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rokUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2015 poz.3885 z dnia [...]

Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rokUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2015 poz.3884 z dnia [...]

Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rokSkarga na uchwałę złożona przez  Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy PO IV Pa 78.2018 z dnia 29 [...]

Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2015 poz.3881 z dnia [...]

Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

pobierz Uch Nr XIV 99 2015 (632kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rokuUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uch Nr XIV 98 2015 (4636kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 2015-11-25Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uch Nr XIII 88 2015 (3992kB) Data wejścia w życie: 2015-10-28Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr Rok 2015 poz.3288 z dnia 2015-11-03 [...]

Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2015 [...]

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

pobierz Uch Nr XI 77 2015 (1297kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Sępólno Krajeńskie, udzielających schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, [...]

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uch Nr XI 72 2015 (8257kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 2015-08-26Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Obwieszczenie stanowi [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

pobierz Obwieszczenie stanowi Załącznik do Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi [...]

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uch Nr IX 69 2015 (510kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 2015-07-16Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uch Nr IX 65 2015 (4141kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 2015-06-24Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 2015-05-27 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 2015-04-29 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Obwieszczenie stanowi Załącznik do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe [...]

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek"

pobierz Data wejścia w życie: 2015-04-15Uchylona uchwałą :Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynekpobierz Uch Nr XII 97 [...]

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2015-02-25Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok [...]

Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz Utrata mocy uchwałą  Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki [...]

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała utraciła moc uchwałą Nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2015-01-28Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok [...]

metryczka