I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 31 maja 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Debata nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Rozpatrzenie raportu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.
4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.
5.    Sprawozdanie finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
8.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                    
Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/strona-3440-transmisja_z_sesji_rady_miejskiej.html pobierz    

                                    

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski    
1b) Porządek obrad LVII sesji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (749kB) pdf

7. Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok.pdf (3868kB) pdf

7c. Uchwała Nr LVII w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.pdf (140kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.pdf (14846kB) pdf

8.1.b) Uchwała Nr 2 S 2023 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2023r..pdf (573kB) pdf

8.1.c) Opinia Komisji Rewizyjnej RM o wykonaniu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.pdf (893kB) pdf

8.1.d) Uchwała Nr 5 Kr 2023 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023r..pdf (511kB) pdf

8.2. Sprawozdanie finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (2282kB) pdf

9. Uchwała Nr LVII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.pdf (301kB) pdf

10. Uchwała Nr LVII w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (310kB) pdf

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi.pdf (3628kB) pdf

12a) Uchwała Nr LVII zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (7845kB) pdf

12b) Uchwała Nr LVII zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok.pdf (2553kB) pdf

12c) Uchwała Nr LVII w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania skateparku na Placu Przyjaźni w miejscowości Sępólno Krajeńskie.pdf (252kB) pdf

12d) Uchwała Nr LVII w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (342kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (23 maja 2023)
Opublikował: Anna Karpacz (23 maja 2023, 14:35:32)

Ostatnia zmiana: Anna Karpacz (23 maja 2023, 15:12:38)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59