Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie  za 2022 rok

          Stosownie do art. 28aa ust. 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w terminie do 31 maja 2023 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.      
                         
Stosownie do art. 28aa ust. 7 pkt 1  i ust. 8 w/w ustawy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Ponadto  „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty od mieszkańców Gminy można złożyć najpóźniej w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek).

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a   także w sekretariacie,   pokój nr 10 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
inż.  Franciszek Lesinski

Pliki do pobrania:
1.    Formularz zgłoszenia udziału w debacie oraz klauzula informacyjna. (126kB) plik
2.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok. (3868kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (23 maja 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (23 maja 2023, 13:11:24)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (24 maja 2023, 08:23:01)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37