Ogłoszenie wyniku II przetargu na najem lokalu

Ogłoszenie wyniku przetargu

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego – o powierzchni 65.92 m2 oraz części zadaszonej o powierzchni 96.50 m2, usytuowanej na molo spacerowym na działce położonej w Dziechowie, od strony promenady przy jeziorze Sępoleńskim w Sępólnie Krajeńskim, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 193/5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, pod KW nr 22911, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzację i ogrzewanie, z przeznaczeniem na kawiarnię.

1. Data przetargu: 20 marca 2023 roku

2. Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy – o powierzchni 65.92 m2, oraz części zadaszonej o powierzchni 96.50 m2, usytuowanej na molo spacerowym na działce położonej w Dziechowie, od strony promenady przy jeziorze Sępoleńskim w Sępólnie Krajeńskim, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 193/5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, pod KW nr 22911, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzację i ogrzewanie, z przeznaczeniem na kawiarnię.

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:   2

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 12,80 zł (słownie: dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy) za metr kwadratowy powierzchni.

5. Cena osiągnięta w przetargu: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) za metr kwadratowy powierzchni użytkowej (65,92 m2) co stanowi opłatę miesięczną netto za czynsz  w wysokości 1318,38 zł  (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).

6. Osoba ustalona jako najemca: Ewelina Binkowska


    Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

Załącznik:
Ogłoszenie wyniku przetargu.pdf (235kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Goldyszewicz (21 marca 2023)
Opublikował: Aleksandra Goldyszewicz (21 marca 2023, 07:56:06)
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115