Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego - Molo w Sępólnie Krajeńskim 2023 - II przetarg

OGŁOSZENIE
o drugim przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego

Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 65,92 m2, usytuowanego na molo spacerowym na działce położonej w Dziechowie, od strony promenady przy jeziorze Sępoleńskim w Sępólnie Krajeńskim, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 193/5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, pod KW nr 22911, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzację i ogrzewanie, z przeznaczeniem na kawiarnię.

Stawka wywoławcza czynszu najmu netto: 12,80 za m²

Wadium: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

Uczestnikami przetargu mogą być:
•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
•    spółki cywilne;
•    osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS;
•    osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która złoży oświadczenie, że po wygranym przetargu przedłoży dokument rejestracyjny firmy w terminie do 14 dni od zamknięcia przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wpłata wadium w terminie do dnia 19 marca 2023 r. Wadium wnoszone jest  w pieniądzu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19,
BANK BGŻ BNP PARIBAS, nr konta: 55203000451110000004161870.

2. Złożenie w terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 10:00 w biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19 pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu oraz innych niezbędnych dokumentów zamieszczonych w Instrukcji dla oferentów. Instrukcja dostępna jest w biurze CSiR ul. Chojnicka 19 lub do pobrania na stronach internetowych: www.csir-sepolno.pl lub www.bip.gmina-sepolno.pl w zakładce: Jednostki Organizacyjne/Centrum Sportu i Rekreacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2023 r., w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19, o godzinie 10:30.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 52 321 03 21 lub 691 121 331.   
      
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.załączniki:
1. Instrukcja dla oferentów.docx (17kB) word
2. Załącznik nr 1 do instrukcji dla oferentów - formularz ofertowy.doc (15kB) word
3. Załącznik nr 2 do instrukcji dla oferentów - oświadczenie.doc (15kB) word
4. Załącznik nr 3 do instrukcji dla oferentów - umowa najmu.docx (19kB) word
5. Załącznik nr 4 do instrukcji dla oferentów - klauzula RODO.docx (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Goldyszewicz (3 marca 2023)
Opublikował: Aleksandra Goldyszewicz (3 marca 2023, 15:01:01)
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110