ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 28 września 2022r.

Głównymi tematami sesji będzie:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie,

2. Wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Sępólno Krajeńskie dla uczniów za 
    uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia
    edukacyjne, artystyczne i sportowe.

3.    Uchwały wg potrzeb.

 
I część sesji - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,

                    sala im. L. Prądzyńskiego ul. Tadeusza Kościuszki 11, godzina 10:00,


 

II część sesji- (dotycząca oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie)

                        - hala widowiskowo- sportowa KRAJNA ARENA

                        w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19, godzina 13:00.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                         
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski      Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

         
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO (144kB) pdf


1b. Porządek obrad XLVIII sesji RM.pdf (639kB) pdf   

7a. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (9089kB) pdf

7b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (2019kB) pdf

7c. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP....pdf (312kB) pdf

7d. rozpatrzenia petycji dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (528kB) pdf

7e. przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo..pdf (355kB) pdf

7f. ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Nowy Rynek.pdf (1980kB) pdf

7g. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedle Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (957kB) pdf

7h. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .....pdf (372kB) pdf

7i. przyjęcia regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (500kB) pdf

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1583kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (20 września 2022)
Opublikował: Mirena Frosina (20 września 2022, 12:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367