zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg.6220.11.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-08-02
Irg.6220.11.2021
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm..), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 118MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 200/7 i 202/8 obręb 0022 Zboże gmina Sępólno Krajeńskie” strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym:
z opiniami:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.40.2021 z dnia 17-12-2021r. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4220.256.2021.AGI.5 z dnia 28-07-2022r.  oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: BD.ZZŚ.1.435.191.2021.DG z dnia 10-08-2022r.
przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 
Waldemar Stupałkowski


Otrzymuje:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Zboże
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl
 
 
wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu:
zdjęto w dniu:

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 sierpnia 2022, 12:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177