Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie mpzp terenu położonego przy ulicy Leśnej

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią
 
 
 
              Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 
 
informuję
 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim uchwałą Nr XLV/436/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 r.

 
 
            Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7c, oraz na stronie internetowej gminy.
 

Z-ca Burmistrza 
Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (1 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (1 lipca 2022, 08:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80