Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem
o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie  za 2021 rok

Stosownie do art. 28aa ust. 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w terminie do 31 maja 2022 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.                                 
Stosownie do art. 28aa ust. 7 pkt 1  i ust. 8 w/w ustawy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Ponadto  „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r.
W związku z powyższym zgłoszenia do debaty od mieszkańców Gminy można złożyć najpóźniej w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek).

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a   także w sekretariacie,   pokój nr 10 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
inż.  Franciszek Lesinski

Pliki do pobrania:
  1. Formularz zgłoszenia w debacie. (125kB) plik
  2. Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok. (2658kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (17 maja 2022)
Opublikował: Administrator (17 maja 2022, 13:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87