Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6220.37.2021 Farma Świdwie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-01-24
Irg.6220.37.2021.2022
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 11MW na działkach o nr ewid. 163, 168, 170/1 położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie”
strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym:
z opiniami:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.32.2021 z dnia 27-09-2021r., 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4220.286.2021.HN z dnia 14-01-2022r.  oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: BD.ZZŚ.1.435.376.2021.DG z dnia 25-10-2021r.
przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymuje:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Świdwie
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl
 
 
wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu:
zdjęto w dniu:

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 stycznia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 stycznia 2022, 10:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180