Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

w sprawie przyjęcia Gminnego Proramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012
rejestr zmian informacji

poprawiono estetykę
Data: 2011-11-17 11:58:14
Autor: Katarzyna Włodarczak
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »