Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
rejestr zmian informacji

dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania
Data: 2023-03-10 13:42:07
Autor: Jolanta Tryk
Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty
Data: 2023-01-30 15:34:41
Autor: Jolanta Tryk
unieważnienie części od 1 do 10
Data: 2022-12-05 12:07:19
Autor: Jolanta Tryk
dodanie informacji z otwarcia
Data: 2022-12-02 13:35:07
Autor: Jolanta Tryk
dodanie informacji o kwocie
Data: 2022-12-02 11:08:59
Autor: Jolanta Tryk
dodanie odpowiedzi na pytania
Data: 2022-11-30 14:30:52
Autor: Jolanta Tryk
dodanie odpowiedzi na pytania
Data: 2022-11-29 11:53:57
Autor: Jolanta Tryk
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »