Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie sprzętu w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.14.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 27 grudnia 2022  11:00
wynik postępowania: W części 10 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy ALLTECH S. J. Zdzisław Pjąk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.8.3.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 23 grudnia 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy ORANGE POLSKA S. A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie sprzętu w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.14.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 2 grudnia 2022  11:00
wynik postępowania: W części 11 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński, ul. Wodociągowa 81A, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 93,33 pkt.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.13.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 25 listopada 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) Cena brutto oferty - waga 60%, 2) Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.9.1.2022
wartość: powyżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 14 października 2022  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: NOVAGO Złotów Sp. z o. o. ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów 1.1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: a) kryterium 1: Cena – waga 60 %, b) kryterium 2: Termin płatności faktury – waga 40 %. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.10.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 września 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy ELSIK Sp. Z o. o., ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.8.2.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o., ul. Plebańska 3 lok. 8, 44-100 Gliwice Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Dostawę nowej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem o masie roboczej 5,5 - 7 ton wg Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zamawiający: GMINNA SPÓŁKA WODNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: GSW/1/06/2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 28 czerwca 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Mecalac Polska Sp.z.o.o. ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim”

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.7.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 czerwca 2022  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska, ul. Jantarowa 8/18, 89-600 Chojnice. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) doświadczenie inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej (ilość zrealizowanych zadań inwestycyjnych) - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Budowę gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.1.2.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 2 maja 2022  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy P. H. U. Gastro Centrum Adam Koprowski, al. Poznańska 70A, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.4.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 11 kwietnia 2022  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski, Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  

zamówienie na:

Budowę gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: 271.1.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 6 kwietnia 2022  11:00
wynik postępowania: Część 1. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Zakład Transportu i Usług Sp. z o. o., ul. Kamila Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. Część 2. Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 6 kwietnia 2022 r., do godz. 11.00, do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta: Oferta Wykonawcy P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski, al. Poznańska 70A, 64-920 Piła, podlega odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wobec powyższego ziściły się przesłanki powodujące unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, określone w art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu; (…)”. Mając na uwadze zaktualizowanie się podstaw unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.2.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 23 lutego 2022  11:00
wynik postępowania: W części 1 zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bajkowej w miejscowości Sępólno Krajeńskie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. W części 2 zamówienia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo, gmina Sępólno Krajeńskie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Inżynier Arkadiusz Jaczun, ul. Żwirki i Wigury 84, 87-100 Toruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. W części 3 zamówienia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. W części 4 zamówienia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Inżynier Arkadiusz Jaczun, ul. Żwirki i Wigury 84, 87-100 Toruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. Postępowanie w zakresie części 5 zamówienia: „Budowa drogi gminnej ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 1) Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.02.2022 r. do godziny 11:00, na część 5 zamówienia: „Budowa drogi gminnej ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie” złożono 3 oferty. Zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 5 zamówienia kwotę w wysokości 40 000,00 zł brutto. Cena zawarta w ofercie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń jako jedyna mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia. Na etapie badania ofert, okazało się, iż oferta ww. Wykonawcy podlega odrzuceniu. Pozostałe dwie oferty złożone na część 5 zamówienia znacznie przewyższają (o 25 251,50 zł brutto oraz o 119 162,00 zł brutto) kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację danej części zamówienia, a zatem zachodzi przesłanka, określona w art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), powodująca obligatoryjne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie części 5 zamówienia. 2) Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 5 zamówienia: „Budowa drogi gminnej ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie”. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)