Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOOS.1/RPO/2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Część 1 Zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych: informujemy, że przetarg wygrała firma ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 70 359,27 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 7 i 9 SIWZ. Część 2 Zamówienia Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem: informujemy, że przetarg wygrała firma PESTAR Sp. z o. o., ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 67 551,30 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 7 i 9 SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.18.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 25 października 2019  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrał „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S. A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 889 619,31 zł brutto, 97,10 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ 

zamówienie na:

Odbudowę drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145 i 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo-Wałdówko

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 23 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrała Firma Marbruk Sp. z o. o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 394 287,90 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Odbudowę drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 0+000 do km 0+632

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.13.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 23 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał Zakład Transportu i Usług Sp. z o. o., ul. Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 596 593,64 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.2.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał w części 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 1 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 790 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 2 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 1 299 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 3 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 460 000,00 zł brutto, 96,95 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 4 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 967 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.2.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał Zakład Usług Remontowo- Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 499 758,40 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo gmina Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.6.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 18 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał Zakład Transportu i Usług Sp. z o. o., ul. Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 872 662,05 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.4.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 12 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg Część 1 - Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na hali targowej w Sępólnie Krajeńskim wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 89 600,00 zł brutto, 100,00 pkt, Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg Część 2 – Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy targowisku miejskim w Sępólnie Krajeńskim wygrał Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 411 301,88 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.1.2019
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 21 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 889 521,63 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)