Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.217.8.2017
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 27 października 2017  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 2.288.730,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż kontenerów mieszkalnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.2017
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 17 października 2017  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma TOMER Tomasz Różycki, Woźniki-Paklewy 25, 09-451 Radzanowo, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 331 608,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.6.2017
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 12 września 2017  11:00
wynik postępowania: Cześć 2: Dostawa i montaż urządzeń na potrzeby sali widowiskowo-kinowej Przetarg wygrała firma Konsbud audio Sp. z o.o., ul.Gajdy 24, 02-878 Warszawa oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.706.010,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 3: Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowo-kinowej Przetarg wygrała firma CAVEA DESIGN Sp. z o.o., ul.Piastowska 8D lok.3, 30-211 Kraków oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 258.300,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. unieważnienie w części 1 z dnia 21.09.2017 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WAŁDOWO-TOBOŁY – II ETAP

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma Zakład Sprzętowo Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 834 963,27 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19 oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.2.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 16 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Część 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 11 Przetarg w Części 1 został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Część 2 – Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19 Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferującą cenę za wykonanie zadania w wysokości 778.000,01 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 3 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa WENO Węgrzyn i Nowacki sp.j. ul. Mostowa2, 64-800 Chodzież oferującą cenę za wykonanie zadania w wysokości 215 600,55 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór-Zboże

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.5.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul.Towarowa 1, 89-500 Tuchola, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 783.956,54 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa świetlicy w Komierowie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.4.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 18 maja 2017  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 744.150,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą tłucznia wapiennego kruszonego oraz kruszywa z łamanej litej skały na teren miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.2.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 10 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Część I. firma P.P.U.H. HURT-TRANS-KAWIKO Władysław Szyling, ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 89 261,10 zł brutto, 94,71 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część II. firma firma P.P.U.H. HURT-TRANS-KAWIKO Władysław Szyling, ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 67 047,30 zł brutto, 94,43 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.1.2017
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 13 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma MARBRUK Sp. z o.o., ul.Długa 1, 89-606 Charzykowy, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 989.929,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)