Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.13.2015
wartość: przetarg o wartości poniżej kwoty określonej art.4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał InPost S.A ul.Malborska 130, 30-624 Kraków, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 63.643,93 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 186 073,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.12.2.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 188 885, 27 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału XI i XVII SIWZ.  

zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.2015
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 4 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało: Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - LIDER ul.E.Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. ul.Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Pocztowa 2 89-410 Więcbork Oferując cenę za wykonanie zamówienia w wysokości: 1.665.360,00 brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.10.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 18 września 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Bank BGŻ BNP PARIBAS S. A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału XI i XVII SIWZ.  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.1.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 10 września 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Konsorcjum: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie – Lider oraz Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński, ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 977.850,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 17 lipca 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne części wygrało: Część I –InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 101 094,45 zł brutto oraz uzyskując 71,00 pkt za zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część II - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 18 747,00 brutto oraz uzyskując 51,00 pkt za zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część III - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214 lok. 2, 00-608 Warszawa oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 56 121,00 brutto oraz uzyskując 28,00 pkt za zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część IV - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 10 425,00 brutto oraz uzyskując 0 pkt za zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowę ulicy Komierowskiej i 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.5.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 372 146,80 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Niechorskiej w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.4.1.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Usług Elektrycznych GRABINSKI Włodzimierz Grabinski, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 43.633,49 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiśniewa-Wiśniewka

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.6.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 maja 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 262.176,22 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 8 kwietnia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma ALTHERMEDIA Sp. z o.o., Sp. K., Al. Niepodległości 210 lok.25 ,00-608 Warszawa oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 86 693,48 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.1.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 marca 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 7 305 946,23 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ TŁUCZNIA WAPIENNEGO ORAZ KRUSZONEGO KAMIENIA POLNEGO NA TEREN MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.2.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 23 lutego 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne części wygrał: Część 1: Tłuczeń wapienny Oferta Nr 8 : Firma Handlowo-Usługowa „AgroWap” Wilczyński Łukasz, Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno, ofertując cenę za wykonanie zadania w wysokości 115.374,00 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 2: Kruszony kamień polny Oferta Nr 5 – Zakład Usługowo-Handlowy „TRANSKRAZ” Dorota Niemczyk Frydrychowo 2, 89-410 Więcbork ofertując cenę za wykonanie zadania w wysokości 37.765,92 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.14.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 13 stycznia 2015  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński, ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie – LIDER oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 2.306.250,00 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)