Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: KOMPLEKSOWE UZBROJENIE PROJEKTOWANEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM – I ETAP

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.12.1.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 29 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma MARBRUK Sp. z o.o. ul.Długa 1, 89-606 Charzykowy. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.15.2014
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało: Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.E.Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. ul.Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Pocztowa 2 89-410 Więcbork Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Oferta uzyskała : - 99,00 pkt w kryterium cena - 1 pkt w kryterium termin płatności faktury Łączna punktacja: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.16.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Poczta Polska S.A., ul.Stawki 2, 00-940 Warszawa, uzyskując : - 98 pkt w kryterium cena - 1 pkt w kryterium termin płatności faktury Łączna punktacja: 99 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 913 659,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.13.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 27 października 2014  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrał Bank Spółdzielczy w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 431.080,71 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału XI i XVII SIWZ.  

zamówienie na:

REALIZACJA USŁUG W RAMACH PROJEKTU „PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ” W GIMNAZJACH GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

zamawiający: Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetareg nieograniczony
nr sprawy: ZOOS/1/2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 7 października 2014  12:00
wynik postępowania: Zadanie Nr 1: przetarg wygrało konsorcjum CNA Edukacja-Witold Szaszkiewicz sp.j. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA, obie z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 152.489,30 PLN brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 9-14 SIWZ. Zadanie Nr 2: przetarg wygrała firma VOLTEX Spółka Akcyjna, ul. Wójta Henryka 45, 59-300 Lubin, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 28.751,51 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 9-14 SIWZ.  

zamówienie na:

Remont bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Chojnickiej 19 w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową elementów infrastruktury.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetareg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.10.2.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 2.597.999,85 PLN brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiśniewa-Wiśniewka.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.9.1.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 19 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 576.733,32 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.8.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNI-CAR” S. A., ul.Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 109.300,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.7.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 23 maja 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma ETNA Katarzyna Pochojka, ul.Chojnicka 5, 89-506 Kęsowo, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 271.824,98 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

zamawiający: Centrum Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 22 maja 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CER-BUD” Zenon Szynwelski, ul. Przemysłowa 4, 89-620 Chojnice oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 56 546,22 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania określone w rozdziale X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

budowa targowiska miejskiego wraz z wiatą targową i budynkiem WC z dyżurką w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.6.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 13 maja 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.167.657,26 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizacja świetlic wiejskich w Trzcianach i Wiśniewie w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.5.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 11 kwietnia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 66.211,00 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.3.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 24 marca 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Cer-Bud” Zenon Szynwelski, ul.Przemysłowa 4, 89-620 Chojnice oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 228.772,95 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą tłucznia wapiennego oraz kruszonego kamienia polnego na teren miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.4.2014
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 18 marca 2014  11:00
wynik postępowania: Część 1: Tłuczeń wapienny Oferta Nr 9 – Produkcja – Handel-Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski, ul.Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości - 118.818,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 2: Kruszony kamień polny Oferta Nr 10 – Zakład Usługowo-Handlowy „TRANSKRAZ” Dorota Niemczyk Frydrychowo 2, 89-410 Więcbork, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości - 44.161,92 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.2.1.2014
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 29 stycznia 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Poczta Polska S.A., ul.Stawki 2, 00-940 Warszawa, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 118.713,85 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.  

zamówienie na:

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, W RAMACH PROJEKTU PN. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.1.2014
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 22 stycznia 2014  11:00
wynik postępowania: Część 1 – dostawa pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie informujemy, że przetarg wygrała firma Moje Bambino Sp. z o. Sp.k., ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 217.588,63 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 2 – dostawa sprzętu komputerowego i RTV do szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie informujemy, że przetarg wygrała firma P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul.Struga 29, 20-709 Lublin oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.559,77 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)