Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg na terenie sołectw gminy Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.16.1.2013
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Firma Usługowa Jamniuk Edward, Wilkowo 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości 108,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.15.2013
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało: Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.E.Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. ul.Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Pocztowa 2 89-410 Więcbork Oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.329.300,00 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG NA TERENIE SOŁECTW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.16.2013
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 12 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg na poszczególne zadania wygrał: Część 1: Rejon nr 1 (sołectwa: Dziechowo, Lutówko, Piaseczno, Sikorz, Trzciany, Zalesie) Oferta Nr 1 – Monika Karbowiak Transport Drogowy Towarów, Dziechowo 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 140,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 2: Rejon nr 2 (sołectwa: Iłowo, Jazdrowo, Kawle, Lutowo, Radońsk, Wiśniewa, Wiśniewka) Oferta Nr 2 – PAWEŁEK Firma Usługowo-Handlowa Marzena Pawełek, Wiśniewka 5, 89-400 Sępólno Kraj., oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 156,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 3: Rejon nr 3 (sołectwa: Komierowo, Teklanowo, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz) Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona oferta przez Pośrednictwo-Usługi-Handel Jan Szeliga, 89-405 Wałdowo została odrzucona z postępowania. Część 4: Rejon nr 4 (sołectwa: Świdwie, Wysoka Krajeńska, Zboże, Niechorz) Oferta Nr 2 – PAWEŁEK Firma Usługowo-Handlowa Marzena Pawełek, Wiśniewka 5, 89-400 Sępólno Kraj., oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 156,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku położonego przy ul.Kościuszki 17 w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.14.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 17 października 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski ul.18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 100. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo - Wałdówko - ETAP III

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.12.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul.Wawelska 106, 64-920 Piła, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 579.887,67 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Termomodernizacja stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Zbożu - ETAP I.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.11.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 17 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj., oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 33.123,60 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.10.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 10 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Usług Elektrycznych GRABINSKI Włodzimierz Grabinski, ul.Gdańska 13, 89-410 Więcbork, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 31.562,72 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.9.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 5 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 120.194,55 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 18.07.2013 r. - zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, tj. Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz, ul.Karola Szymanowskiego 15 lok.3, 87-100 Toruń oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 141.825,15 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.8.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 3 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne części wygrało: Część I – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul.Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 262.110,00 brutto oraz uzyskując 15 pkt za zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego Kryterium A - cena oraz Kryterium B – zaakceptowane klauzule dodatkowe oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część II - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul.Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 84.924,00 brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego Kryterium A - cena oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część III - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul.Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 51.326,00 brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego Kryterium A - cena oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część IV - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul.Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości : 19.650,00 brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego Kryterium A - cena oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia jej z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ.  

zamówienie na:

Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie – II etap

zamawiający: Centrum Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 1 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński, Brzeźno 1, 77-300 Człuchów oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 64 685,56 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania określone w rozdziale X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.7.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 7 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACH SYSTEM Wiesław Kuśnierski, ul. Przemysłowa 6, 75-216 Koszalin oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 55.598,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.6.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 24 maja 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało: Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.E.Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. ul.Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Pocztowa 2 89-410 Więcbork Oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 586.000,00 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

organizacja i przeprowadzenie treningów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.1.2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg na Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych wygrała Firma szkoleniowa „CONSTANS MKL” mgr Magdalena Konstantynowicz-Lewandowska, os.Witosa 25/29 77-300 Człuchów, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 5.460,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. przetarg na Zadanie 2: Kurs prawa jazdy kat. B. wygrał Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Jazdy Różycki Lech, ul.15 Lutego 6, 89-500 Tuchola, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 17.527,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.5.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 15 marca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul.18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 32.128,09 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG/GKR.271.4.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 8 marca 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Zakład Usługowo-Produkcyjny “ZIELEŃ” Alojzy Skórczewski, ul.Wyspiańskiego 35 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 336.377,52 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą tłucznia wapiennego oraz kruszonego kamienia polnego na teren miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG/GKR.271.3.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 12 lutego 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne zadania wygrał: Część 1: Zakup wraz z dostawą tłucznia wapiennego. Oferta Nr 1 – Produkcja -Handel-Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zamówienia w kwocie 124.230,00 PLN brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część 2: Zakup wraz z dostawą kruszonego kamienia polnego Oferta Nr 8 – Zakład Usługowo-Handlowy „TRANSKRAZ” Dorota Niemczyk Frydrychowo 2, 89-410 Więcbork, oferując cenę za wykonanie zamówienia w kwocie 35.885,25 PLN brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.2.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 28 stycznia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Poczta Polska S.A., ul.Stawki 2, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 91.228,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.1.2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 14 stycznia 2013  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma ENEA S.A. z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 353.396,64 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)