Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE ORAZ WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.7.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne zadania wygrała firma: Część 1 : Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Oferta Nr 6 - Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie – oferując cenę jednostkową za wykonanie zamówienia w kwocie 4,20 zł brutto Część 2 : Świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu i podawaniu gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Oferta Nr 6 - Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie – oferując cenę jednostkową za wykonanie zamówienia w kwocie 5,19 zł brutto  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.9.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma MICROLINK Łaszczyk Michał, Piaseczno 55 a, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 155.400,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG NA TERENIE SOŁECTW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkir.271.13.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg na poszczególne zadania wygrał: Część 1: Rejon nr 1 (sołectwa: Dziechowo, Lutówko, Piaseczno, Sikorz, Trzciany, Zalesie) Oferta Nr 1 – Monika Karbowiak Transport Drogowy Towarów, Dziechowo 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 108,00 zł brutto Część 2: Rejon nr 2 (sołectwa: Iłowo, Jazdrowo, Kawle, Lutowo, Radońsk, Wiśniewa, Wiśniewka) Oferta Nr 3 – PAWEŁEK Firma Usługowo-Handlowa Marzena Pawełek, Wiśniewka 5, 89-400 Sępólno Kraj., oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 135,00 zł brutto Część 3: Rejon nr 3 (sołectwa: Komierowo, Teklanowo, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Zalesie) Oferta Nr 4 – Pośrednictwo-Usługi-Handel Jan Szeliga, 89-405 Wałdowo, oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 108,00 zł brutto Część 4: Rejon nr 4 (sołectwa: Świdwie, Wysoka Krajeńska, Zboże, Niechorz) Oferta Nr 3 – PAWEŁEK Firma Usługowo-Handlowa Marzena Pawełek, Wiśniewka 5, 89-400 Sępólno Kraj., oferując cenę jednostkową za wykonanie zadania w wysokości - 139,32 zł brutto  

zamówienie na:

ZAKUP KOMPUTERÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  11:45
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej Maxto Marcin Staniewski Tomasz Wojewoda Spółka jawna) , ul.Reduta 5, 31-421 Kraków, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 637.755,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, od km 0+700 do km 1+400

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr.271.12.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 10 października 2012  11:00
wynik postępowania: W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, od km 0+700 do km 1+400 informujemy, że przetarg wygrała „PRZESIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 385 981,72 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.5.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Sępólno Krajeńskie” informujemy, że przetarg wygrała firma Gastro Service System Sp. z o.o., ul. Zdob.Wału Pomorskego 81A, 71-136 Koszalin, oferując cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. przygotowanie i dostarczenie jednego gorącego posiłku jednodaniowego) w wysokości 3,97 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI I DACHÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr.271.9.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 16 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie”, informujemy, że przetarg wygrała firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 89-430 Kamień Krajeński, ul. Strzelecka 16, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 82.042,48 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ORGANIZACJE I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.4.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 22 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”, informujemy, iż przetarg na poszczególne zadania wygrał: Zadanie 1: Kurs kroju i szycia. Oferta Nr 4 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 15.714,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 2: Kursu prawa jazdy kat. B. Oferta Nr 4 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 33.950,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 3: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferta Nr 4 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 6.777,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.5.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
termin składania ofert: 4 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrała firma JUBANA POLSKA, ul. Grunwaldzka 18a, 85-236 Bydgoszcz, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 25.830,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU I MODERNIZACJI SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.4.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 28 maja 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma Agro-Projekty s.c., ul. Hallera 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 39.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wybudowanie Kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.3.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 24 maja 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma homak Krzysztof Homa, ul.Lichnowska 17/30, 89-620 Chojnice, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.238.000 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

na usunięcie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr 271.9.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 17 maja 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrała firma ECO-POL sp. z o.o. 86-120 Pruszcz ul. Dworcowa 9, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 58361,25 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1121C działka nr 138/4 – lokalizacja skrzyżowania w km 12+254,50 z drogą gminną położoną na działce nr 148/109 w miejscowości Wiśniewka gmina Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr 271.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 11 maja 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrał Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Baczyńskiego 6 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 50 639,10 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr.271.7.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 30 kwietnia 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrała firma: Zakład Usługowo – Handlowy „Zieleń” Alojzy Skórczewski, ul.Wyspiańskiego 35, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 92.492,28 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.3.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia(usługa cateringowa dla jednej osoby) w wysokości 19,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu i kanalizacji w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.2.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 12 kwietnia 2012  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrała firma Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 61.100,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ORGANIZACJE I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.2.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 30 marca 2012  11:00
wynik postępowania: W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”, informujemy, iż przetarg na poszczególne zadania wygrała: ……………………………………………………… Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych. Oferta Nr 10 – WOLF SECURITY Tomasz Zegan, ul.Wapienna 32, 64-920 Piła oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 12.964,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 2: Coaching. Oferta Nr 11 – P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul.Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 17.914,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 3: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania. Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 4.368,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 4: Kurs spawacza I poziom. Oferta Nr 6 – Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 36.050,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadania 5: Kurs kroju i szycia. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona oferta firmy CARGO Centrum Edukacji Zawodowej podlega odrzuceniu z postępowania, natomiast Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy). Zadania 6: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 6, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Brak ofert w postępowaniu. Zadania 7: Przyuczenie do zawodu brukarza. Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.472,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 8 : Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 9.207,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 9: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.361,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadanie 10: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 7.865,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Zadania 11: Terapia psychologiczna Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 10.274,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Po dokonaniu ponownego badania ofert, przetarg na Zadanie 7: Przyuczenie do zawodu brukarza, wygrał Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania kwocie 28.920,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.271.1.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 26 marca 2012  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za przygotowanie i wydanie 1 gorącego posiłku jednodaniowego w wysokości 5,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą tłucznia wapiennego i kruszonego kamienia polnego

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gkr 271.6.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 23 marca 2012  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka, Batorowo 14, 77-420 Lipka oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości PLN brutto 119,31. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

zamówienie na:

ZAKUP MIKROBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IRG.271.1.2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 6 marca 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 148.800,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »