Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.3.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 10 marca 2023  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)