Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym30.03.2023

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

30.03.2023

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327, z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pn. Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.
Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.
Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 29 marca 2023 r. nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.                                                                    Burmistrz
                                                         Waldemar StupałkowskiZałączniki:
  1. Zarządzenie (1262kB) pdf
  2. Informacja w sprawie braku uwag (452kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: B.Kozłowska (30 marca 2023)
Opublikował: Sylwia Karbowiak (30 marca 2023, 15:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90