ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 21.03.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

21.03.2023

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 29 marca  2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

  1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok, w tym:
  1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022;
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022;
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie za rok 2022.
  1. Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143 i na stronie internetowej gminy https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski



Więcej pod adresem: https://bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1391

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (21 marca 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (21 marca 2023, 15:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123