INFORMACJA - zbiornik bezodpływowy 23.01.2023

INFORMACJA - zbiornik bezodpływowy

23.01.2023

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) na gminy został nałożony od 1 stycznia 2023 roku obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego oświadczenia w Urzędzie Miejskim do dnia 28.02.2023 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tut. Urząd i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezłożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków, Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/ przydomowej oczyszczalni.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego


Wypełniony i podpisany druk oświadczenia należy dostarczyć:
  • do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pok. nr 10 
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 
  • przesłać w formie skanu na e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl

Załącznik:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (23 stycznia 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (25 stycznia 2023, 09:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115