Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym02.11.2022

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

02.11.2022


Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327, z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Strażacki Konkurs Plastyczny – szczebel gminny, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.
Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.
Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta klubu została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 31 października 2022 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.


                                                            Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                            Waldemar Stupałkowski
 Załączniki:
Zarządzenie (92kB) pdf
Informacja w sprawie braku uwag (35kB) pdfmetryczka


Wytworzył: B.Kozłowska (2 listopada 2022)
Opublikował: Sylwia Karbowiak (2 listopada 2022, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119