WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2023 R. 26.10.2022

WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2023 R.

26.10.2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.1.86.2022 z dnia 6 września 2022 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,        z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
 
 
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Przedmiot konsultacji stanowił projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
 
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 7 września 2022 r. do 27 września 2022 r.
 
Projekt konsultowanego aktu prawa był umieszczony:
 
  1. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie; 
  3. na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.
 


metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (26 października 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (26 października 2022, 08:55:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120