Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) 24.10.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)

24.10.2022

Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim złożyła w dniu 21 października 2022 r. uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Strażacki Konkurs Plastyczny – szczebel gminny w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się uproszczoną ofertę, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 października 2022 r. w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w Referacie Spraw Obywatelskich lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).
 
 
Załączniki:
 
1.     Uproszczona oferta (499kB) pdf
2.     Formularz uwag (14kB) word


metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (24 października 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (24 października 2022, 14:03:44)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 października 2022, 14:05:15)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128