Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu październiku 2022r. 06.10.2022

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu październiku 2022r.

06.10.2022

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

- dnia 11 października 2022r. o godz. 9.00 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 • informacja w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
 • analiza sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim; 
 • analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim;
 • sprawy bieżące.
 
  
Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej

- dnia 11 października 2022r. o godz. 11.00 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 •  informacja w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
 • zaopiniowanie rocznego planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; 
 • sprawy bieżące.
 
 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- dnia 11 października 2022r. o godz. 12.30 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wg potrzeb; 
 • sprawy bieżące.
 
 
Komisja Rewizyjna

- dnia 11 października 2022r. o godz. 13.00 – Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 • kontrola działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz wybranych świetlic wiejskich;
 • sprawy bieżące.
 
 
Komisja Budżetu

- dnia 12 października 2022r. o godz. 13.00 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 • analiza wniosków do projektu budżetu gminy na 2023r.; 
 • wstępne uzgodnienia do projektu budżetu gminy na 2023r.; 
 • propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2023r.; 
 • informacja w zakresie ilości wydanych zezwoleń alkoholowych i wpływów z tego tytułu; 
 • sprawy bieżące.
 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej

- dnia 13 października 2022r. o godz. 9.00 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. Lucjana Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
 • informacja dotycząca utrzymania cmentarza komunalnego; 
 • informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna; 
 • sprawy bieżące.
 
 
 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

- dnia 13 października 2022r. o godz. 11.00 – Sala Sesyjna Nr 11 A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia:
 • realizacja rozdysponowania tłucznia na drogi wiejskie; 
 • sprawy bieżące.


metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (6 października 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (6 października 2022, 14:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124