Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu wrześniu 2022 roku07.09.2022

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu wrześniu 2022 roku

07.09.2022

Komisja Budżetu - dnia 12 września 2022r. o godz. 10.00 – Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - dnia 13 września 2022r. o godz. 9.00 – Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Stan realizacji zadań oświatowych w gminie;
2.    Osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe w roku szkolnym 2021/2022;
3.    Sprawy bieżące.

Komisja Statutowa - dnia 14 września 2022r. – o godz. 11.00 - Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Informacja w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych;
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 14 września 2022r. – o godz. 12.00 - Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wg potrzeb;
2.    Sprawy bieżące.
 
Komisja Rewizyjna - dnia 14 września 2022r. o godz. 13.00 – Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Analiza osiągnięć edukacyjnych i sportowych w roku szkolnym 2021/22;
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego - dnia 15 września 2022r. o godz. 9.00 – Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Informacja dot. funkcjonowania działalności prowadzonej w ramach ustawy śmieciowej;
2.    Informacja dot. funkcjonowania obiektów mienia komunalnego;
3.    Sprawy bieżące.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - dnia 15 września 2022r. o godz. 11.00 – Sala Sesyjna nr 11A im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1.    Omówienie spraw związanych ze szkodami łowieckimi;
2.    Uwarunkowania do uzyskania dopłat i opłacalność produkcji rolnej;
3.    Informacja z bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej;
4.    Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (7 września 2022)
Opublikował: Administrator (7 września 2022, 08:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213