OGŁOSZENIE KONSULTACJE06.09.2022

OGŁOSZENIE KONSULTACJE

06.09.2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.86.2022 z dnia 6 września 2022 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
 
Cel konsultacji: zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
 
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz ich forma:
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 7 września 2022 r. do 27 września 2022 r. przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
Projekt konsultowanego aktu prawa jest umieszczony:
1)     na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2)     w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
3)     na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 
 

 
Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (6 września 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (6 września 2022, 14:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195