Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie24.08.2022

Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

24.08.2022

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje o Konsultacjach społecznych  dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
 
W Gminie Sępólno Krajeńskie zostaną przeprowadzone z mieszkańcami jednostek pomocniczych konsultacje, których przedmiotem będzie zmiana statutów jednostek pomocniczych Gminy w zakresie:
określenia zadań organów jednostek pomocniczych w formie zamkniętego katalogu – rezygnacja w opisie zadań z wyrażenia „w szczególności”; rezygnacji z kworum dla wyboru organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz rady sołeckiej; nowego uregulowania kworum dla ważności Zebrania Wiejskiego i Ogólnego Zebrania Mieszkańców – ustalenie II terminu Zebrania po upływie 15 minut, ustalenie kworum w mieście w II terminie na: 25 osób; rezygnacji z zapisów dot. obowiązkowego udziału Sołtysów i Przewodniczących Osiedli w sesjach Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji jest następujący:
konsultacje przeprowadza Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, przedstawiając przedmiot konsultacji i swoje stanowisko w tej sprawie; Burmistrz przedstawia odrębnie na Zebraniu Wiejskim lub Ogólnym Zebraniu Mieszkańców projekt uchwały zmieniającej statuty sołectw i osiedli; Burmistrz poddaje przedstawione propozycje pod dyskusję zebranym mieszkańcom; proponowane zmiany dot. uregulowań statutu poddaje się pod głosowanie jawne przez podniesienie ręki; w głosowaniu biorą udział wyłącznie mieszkańcy danej jednostki pomocniczej. wyniki konsultacji zostają zaprotokołowane; w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji przez Burmistrza, konsultacje przeprowadzi Zastępca Burmistrza.
Konsultacje obejmują obszar poszczególnych jednostek pomocniczych w Gminie Sępólno Krajeńskie i będą przeprowadzane odrębnie z mieszkańcami każdej jednostki pomocniczej.
Uchwała Nr XLV/437/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022r. reguluje zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
 
Konsultacje odbędą się w czasie trwania poszczególnych Zebrań Wiejskich i Ogólnego Zebrania Mieszkańców w następujących miejscach i terminach:
 Lp.
Sołectwo
Data zebrania
Miejsce zebrania
Godzina zebrania
1.
Wałdowo
02.09.2022r.
Wiejski Ośrodek Kultury Wałdowo
18:00
2.
Sikorz
05.09.2022r.
Świetlica Wiejska Sikorz
17.30
3.
Osiedle Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
06.09.2022r.
Centrum Kultury i Sztuki
Sępólno Krajeńskie
17:00
4.
Lutówko
07.09.2022r.
Świetlica Wiejska Lutówko
18:00
5.
Niechorz
09.09.2022r.
Świetlica Wiejska Niechorz
17:00
6.
Wilkowo
11.09.2022r.
Świetlica Wiejska Wilkowo
18:00
7.
Świdwie
12.09.2022r.
Świetlica Wiejska Świdwie
18.00
8.
Wiśniewa
16.09.2022r.
Świetlica Wiejska Wiśniewa
18:00
9.
Lutowo
20.09.2022r.
Wiejski Ośrodek Kultury Lutowo
18:00
10.
Iłowo
20.09.2022r.
Świetlica Wiejska Iłowo
17:00
11.
Komierowo
23.09.2022r.
Świetlica Wiejska  Komierowo
17:30
12.
Trzciany
23.09.2022r.
Świetlica Wiejska Trzciany
19:00


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (24 sierpnia 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (24 sierpnia 2022, 14:29:07)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 sierpnia 2022, 14:31:13)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 225