Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie23.08.2022

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

23.08.2022

P.o. Kierownika Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim reprezentujący Gminę Sępólno Krajeńskie działając na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. art. 45 oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 z późn. zm.), ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy, którego przedmiotem był wybór jednego dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na ternie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W następstwie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z trybem i kryteriami wyboru dziennego opiekuna zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, do świadczenia usług wybrano:

Lp.    Nazwisko i imię dziennego opiekuna
1.    Martyna Filipczak


metryczka


Wytworzył: P.o. Kierownika Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim (23 sierpnia 2022)
Opublikował: Administrator (23 sierpnia 2022, 09:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327