Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 971) starsze aktualności »DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

01.07.2022

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoInformacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

28.06.2022

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowymZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

21.06.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOchotnicza Straż Pożarna w Komierowie - oferta na realizację zadania publicznego

20.06.2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Komierowie - oferta na realizację zadania publicznegoROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

14.06.2022

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznejOTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

20.05.2022

OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbSESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

17.05.2022

SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMInformacja o wynikach naboru - Inspektor ds. dróg

17.05.2022

Informacja o wynikach naboru - Inspektor ds. drógInformacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

16.05.2022

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowymharmonogram posiedzeń Komisji na miesiąc maj

06.05.2022

harmonogram posiedzeń Komisji na miesiąc majOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.)

05.05.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.)Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

02.05.2022

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w ZalesiuBurmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim, ul. Nowy Rynek 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie

02.05.2022

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie KrajeńskimINFORMACJA DOTYCZĄCA ODBOWDNICY

25.04.2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBOWDNICYBURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INSPEKTOR DS.DRÓG

25.04.2022

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INSPEKTOR DS.DRÓGROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - SPORT

21.04.2022

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - SPORTZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

19.04.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMMożna zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

07.04.2022

Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu kwietniu 2022 roku

07.04.2022

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu kwietniu 2022 rokuAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 971) starsze aktualności »