Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1032) starsze aktualności »ROZSTRZYGNIECIE DRUGIEGO KONKURSU OFERT - SPORT

24.03.2023

ROZSTRZYGNIECIE DRUGIEGO KONKURSU OFERT - SPORTOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.)

22.03.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.)Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21 marca 2023 r. znak: GD.ZUZ.1.4213.1.2023.SJ

21.03.2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21 marca 2023 r. znak: GD.ZUZ.1.4213.1.2023.SJZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

21.03.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMNABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. MIENIA KOMUNALNEGO

17.03.2023

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. MIENIA KOMUNALNEGOHarmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu marcu 2023r.

02.03.2023

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu marcu 2023r.DRUGI KONKURS w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 roku

24.02.2023

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza drugi konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 rokuROZSTRZYGNIECIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

21.02.2023

ROZSTRZYGNIECIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERTUNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

21.02.2023

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnianie turystyki i krajoznawstwaZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

14.02.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMObwieszczenie z dnia 13 lutego 2023r.

13.02.2023

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2023r.Zawiadomienie GD.ZUZ.1.4213.1.2023.SJ

09.02.2023

Zawiadomienie GD.ZUZ.1.4213.1.2023.SJHarmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu lutym 2023r.

01.02.2023

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu lutym 2023r.INFORMACJA - zbiornik bezodpływowy

23.01.2023

INFORMACJA - zbiornik bezodpływowyHarmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2023 r.

23.01.2023

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2023 r.OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

20.01.2023

OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnianie turystyki i krajoznawstwaOTWARTY KONKURS OFERT w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

20.01.2023

OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

17.01.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMNabór na lokalnych animatorów sportu

16.01.2023

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i w Wałdowie ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy lokalnych animatorów sportu na obiektach „Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 w SępHarmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu styczniu 2023r.

04.01.2023

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu styczniu 2023r.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1032) starsze aktualności »