Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07-05-2024 w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
07-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
07-05-2024
Data wejścia w życie:
07-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
I/7/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w następującym składzie osobowym:
1) Pani Jadwiga Bukolt - Przewodnicząca;
2) Pan Jacek Kapsa - Zastępca Przewodniczącej;
3) Pan Robert Czerechowski - Członek;
4) Pani Anna Komza - Członek;
5) Pani Anna Miczko - Gierakowska - Członek;
6) Pani Ksenia Wirkus - Członek.

§ 2. Zadaniem Komisji określonej w §1 niniejszej uchwały jest:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach związanych z funkcjonowaniem oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia;
2) wypracowywanie opinii, wniosków i propozycji rozwiązań w zakresie spraw określonych w pkt 1;
3) realizowanie innych zadań określonych w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie I72024.docx (6,06KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego