Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Apel Nr LXVI/1/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie podjęcia działań ze strony Państwa Polskiego mających na celu wsparcie rolników w związku z masowym napływem zboża i produktów rolno – spożywczych z Ukrainy oraz rygorom Zielonego Ładu

Rodzaj aktu prawnego:
apel
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
-
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie podjęcia działań ze strony Państwa Polskiego mających na celu wsparcie rolników w związku z masowym napływem zboża i produktów rolno – spożywczych z Ukrainy oraz rygorom Zielonego Ładu
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 uchwały Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 834 z późn. zm.),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 uchwały Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 834 z późn. zm.), Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podejmuje apel o następującej treści: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w/w dziale. Jednocześnie Rada Miejska proponuje podjęcie poniżej wymienionych działań:

1) Przywrócenia kontyngentów i cła na wymianę handlową produktów rolnych pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
2) Zweryfikowania założeń europejskiego Zielonego Ładu a w szczególności wymogu ugorowania 4% gruntów ornych.
3) Nie ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich na terenie Polski.
4) Wprowadzenia dopłat dla rolników z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży płodów rolnych oraz podwyższonych kosztów zakupu środków produkcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Apel Nr LXVI12024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie podjęcia działań ze strony Państwa Polskiego mających na celu wsparcie rolników w?związku z?masowym napływem zboża i?produktów rolno – spożywczych z?Ukrainy.pdf (314,74KB)

DOCXUzasadnienie LXVI12024.docx (7,34KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego